ЛЕНДМЕР ЕООД - Геодезия, Кадастър, Проектиране
Контакти с нас
Телефон: +359 2 962 02 44
Мобилен телефон: +359 887 895 444
Електронна поща: office@landmer.com
Адрес: район Лозенец, гр. София, п.к. 1164
ул. Галичица 37, вх.1, ет. 1, офис 6