ЛЕНДМЕР ЕООД - Геодезия, Кадастър, Проектиране
Пълен спектър от услуги
в сферата на геодезията и маркшайдерството
ЛЕНДМЕР е основана през 2008 г. в гр. София, с основен предмет на дейност геодезия и маркшайдерство. През изминалите години, натрупахме безценен опит и днес имаме голям брой изпълнени обекти на територията на цяла България. Утвърдихме се, като надежден партньор на водещи български и световни компании, държавни и общински учреждения и частни лица.

ЛЕНДМЕР ЕООД разполага с висококвалифицирани специалисти, с доказани знания и професионален опит. Правоспособни сме да извършваме дейности по кадастър, вертикално планиране, трасировъчни проекти и планове, планове за регулация. Вписани сме в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри“. Внедрили сме и успешно прилагаме система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт EN ISO 9001:2015.

За качественото, навременно и коректно реализиране на поставените задачи, "Лендмер" ЕООД използва съвременни, геодезически инструменти, специализиран софтуер и модерно офис оборудване.

Ние предлагаме на нашите клиенти практични решения, формирани от индивидуалния опит на всеки един от нас и отговарящи на нормативната уредба. Стараем се да създадем дълготрайни взаимоотношения, включващи коректност и професионализъм, които са предпоставка за взаимен успех и развитие.